ACTIC Avançat o Nivell 3

ACTIC Avançat o Nivell 3

Dirigit a

Totes aquelles persones, majors de 16 anys, que vulguin acreditar amb el certificat ACTIC nivell 3,  un ampli domini i capacitat per aprofitar al màxim les prestacions de les TIC, a més de ser capaços de construir usos alternatius i donar suport a altres persones, per així, considerar-se incloses dins de la societat digital, fent palesa la  seva competència digital per al bon ús de l’ordinador i altres dispositius per obtenir, avaluar, emmagatzemar, produir, presentar i intercanviar informació, així com per comunicar-se i participar en xarxes de col·laboració a través d’Internet.

Objectius

La principal  finalitat de l’ACTIC és promoure la capacitació digital de la ciutadania per contribuir a una societat del coneixement inclusiva, dinàmica i competitiva, assegurar l’eficàcia i l’eficiència de l’ús de les TIC, promoure un increment de la demanda i l’ús de les TIC, i influir positivament sobre la qualitat de la formació en TIC.

Com a trets característics de l’ACTIC, podem esmentar els següents:

  1. Avalua la competència digital de la persona i no les habilitats en l’ús de productes informàtics concrets (dispositius, programari…).
  2. Incorpora el coneixement de conceptes essencials relatius a la societat de la informació, la cultura digital i les bones pràctiques (orientades a l’eficiència, l’ergonomia, el medi ambient, el respecte als drets i el treball de les altres persones).
  3. Considera les tecnologies de la informació i la comunicació no estrictament com a tecnologies, sinó en el vessant de comunicació, informació i societat en xarxa.
  4. Entén les competències digitals com unes capacitats genèriques a partir de les quals la persona pot aprendre constantment i adaptar-se de manera dinàmica a un entorn canviant.

Continguts

Per accedir al nivell Avançat o nivell  3  de l’ACTIC, la persona interessada ha d’estar en possessió del certificat mitjà, ja que el nivell 3 és una especialització i només s’hi acredita una part de les competències. És per això que el Decret regulador preveu aquest requisit per tal d’acreditar totes les competències.

Aquest  nivell, pel seu caràcter especialitzat, comporta acreditar un nivell avançat en un mínim de dues competències,  que  l’aspirant triarà en el moment de la sol.licitud, d’entre les següents:

C4. Tractament de la informació escrita.

C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de imatge en moviment.

C6. Tractament de la informació numèrica.

C7. Tractament de les dades.

C8. Presentació de documents.

 

Avaluació

L’avaluació de les diferents competències contingudes en el model ACTIC es realitzarà mitjançant una prova automatitzada que es farà en el centre col·laborador.

El certificat d’aquest nivell acredita un domini avançat de les tecnologies de la informació i la comunicació respecte, com a mínim, dues de les competències que la persona interessada ha de triar entre les competències C4 a la C8 com ja hem explicat anteriorment. 

La prova d’avaluació corresponent al nivell 3 es farà en una o en dues sessions, en funció del nombre de competències de què l’aspirant vulgui avaluar-se. Si no té cap competència aprovada, en la primera sessió l’aspirant haurà d’avaluar-se de 2 competències com a mínim. Cada sessió consisteix en 1, 2 o 3 blocs d’activitats, relatius respectivament a cadascuna de les competències que s’avaluen en la sessió (cada bloc d’activitats té una durada màxima de 35 minuts i cada competència constarà de 25 activitats).

Per superar la prova caldrà que la puntuació obtinguda sigui almenys el 70% de la puntuació màxima.  Els exercicis resolts parcialment es puntuaran amb un criteri de proporcionalitat. El resultat de la prova donarà apte o no apte. Si no es supera la prova, podrà tornar a presentar-se al cap d’un mes,  realitzant una  nova sol.licitud.

Si l’aspirant aprova només una competència del nivell 3, aquest resultat mantindrà la seva validesa, de tal manera que només caldrà que realitzi la prova d’avaluació d’una altra competència. Si supera aquesta, ja tindrà dret al certificat. La validesa del resultat de la primera prova es perdrà quan s’actualitzin els continguts competencials.

Procediment per obtenir l’acreditació

És requisit per participar en la prova d’avaluació ser major de setze anys en el moment de realitzar-la.

Per poder realitzar la prova d’avaluació, cal pagar la taxa legalment establerta. També s’ha regulat legalment un sistema d’exempcions i bonificacions segons es mostra en la informació detallada del procediment.

El tràmit és telemàtic.

La persona que vulgui acollir-se a un supòsit d’exempció o bonificació ho haurà de fer-ho constar en  la sol·licitud i haurà d’autoritzar l’Oficina Gestora perquè consulti les dades pertinents.  Si no ho autoritza, haurà de presentar els documents acreditatius en el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud.

Inscripció

La persona interessada ha d’inscriure’s com a usuària del portal; per fer-ho, ha d’entrar al portal www.actic.gencat.cat i iniciar la sol·licitud a l’apartat Inscripció d’aspirant de la secció Serveis ACTIC.

Si ja està inscrita com a usuària, ha d’entrar a la seva zona privada i clicar l’opció Nova inscripció del menú Acreditacions.

Per a més informació no dubteu en ficar-vos en contacte amb nosaltres, ja sigui amb el formulari de sota, o mitjançant l’apartat de contacta de la nostra web, on trobareu tots els telèfons i direccions dels nostres centres.

CAPTCHA
Please wait...

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR