Cursos FOAP-17

Aquest any a Centre de Formació i Autoescoles Montesó ens han estat atorgades les següents formacions, segons la resolució de la convocatòria de subvencions FOAP 2017, d’acord amb la resolució TSF/1897/2017, de 20 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 de les subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT Conducció de vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera (310h). Més info i preinscripcions a: AMPOSTA i LA NOSTRA PISTA. (FINALITZAT)

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia WEB (510h) LA NOSTRA PISTA. Més info i preinscripcions a: LA NOSTRA PISTA.

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT Conducció d’autobusos (290h). Més info i preinscripcions a: TORTOSA i AMPOSTA.

CERTIFICAT DE PROFESSIONAL d’Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (390h). Més info i preinscripcions a: AMPOSTA.

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT Activitats auxiliars de magatzem (170h). Més info i preinscripcions a: AMPOSTA. (FINALITZAT)

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT Activitats auxiliars de comerç (230h). Més info i preinscripcions a: LA NOSTRA PISTA.

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT Muntatge i manteniment de sistemes de telefonia i infraestructures de xarxes locals de dades (340h). Més info i preinscripcions a:  LA NOSTRA PISTA.

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT Conducció professional de vehicles turismes i furgonetes (210h). Més info i preinscripcions a: TORTOSA i AMPOSTA.

CURSOS SOC 2018